Biały Kodeks – zasady dla narciarzy

  1. Szacunek dla innych – każdy na stoku ma obowiązek zachowywać się tak, aby nawet nie zagrażać nie zaszkodził zdrowiu ani życiu, nie wyrządził krzywdy sobie lub innym niebezpiecznym stylom jazdy, nieodpowiedni materiał narciarski, źle przechowywany materiał, zmniejszona zdolność reagowania i ocena (zmęczenie, choroba, alkohol, narkotyki itp.).
  2. Kontrola prędkości i stylu jazdy – narciarz musi dostosować prędkość i styl jazdy do swoich umiejętności, ukształtowanie terenu, liczba narciarzy na stoku, ale także warunki pogodowe.
  3. Wybór trasy/kierunku – za wszystkich jeżdżących na nartach odpowiada narciarz zjeżdżający z góry poniżej musi wybrać kierunek jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi znajdującemu się przed nim. Narciarz, który jedzie za innym narciarzem, musi zadbać o odpowiednią odległość, aby narciarz z przodu był wolny miejsce na kierunek i sposób jazdy. Zakłada to zachowywanie dystansu i przewidywanie intencji narciarz jeżdżący z przodu lub z dołu.
  4. Wyprzedzanie – możesz wyprzedzać z prawej i lewej strony z dostateczną odległością, aby wyprzedzający narciarz nie był zagrożony i miał wystarczająco dużo miejsca na kierunek i sposób jazdy.
  5. Wejście na tor, wyjazd na tor – każdy, kto wjedzie na stok lub chce się zatrzymać aby znów jeździć, musi się rozejrzeć, dawać pierwszeństwo narciarzom nadjeżdżającym z góry i nie narażać narciarzy poniżej. Nieoczekiwany wyjazd stojącego na miejscu narciarza jest trudny przewidywać i może spowodować niepotrzebną kolizję z nadjeżdżającym narciarzem.
  6. Zatrzymywanie się i stanie – na stoku nie wolno zatrzymywać się nierozsądnie i stać na zwężonych i mylące części stoków. Szczególnie niebezpieczne jest zatrzymanie się lub pozostanie w tyle po upadku fala terenu. Narciarz, który upadł w takim miejscu, musi go jak najszybciej opuścić.
  7. Podjazd i zjazd – osoba wchodząca lub schodząca ze stoku narciarskiego musi korzystać z krawędzi stoki.
  8. Przestrzeganie znaków na torze – obowiązek narciarza respektowania znaków i ostrzeżeń o przekraczaniu stoki narciarskie, miejsca niebezpieczne, przekroczenie prędkości, znaki służb górskich i policja.
  9. Pomoc w razie wypadku – każdy użytkownik stoku ma obowiązek zranić narciarza na torze udzielania pierwszej pomocy w miarę swoich możliwości i możliwości, w tym środków przeciwwstrząsowych, zaznacz miejsce wypadku nad wypadkiem (np. skrzyżowanymi kijkami narciarskimi) i zgłoś wypadek służbę górską lub inną upoważnioną osobę, należy jak najszybciej wezwać fachową pomoc.
  10. Dowód osobisty – każdy z uczestników wypadku (świadek, ranny, sprawca) jest pod telefonem musi legitymizować. Jeżeli przyczyną wypadku jest alkohol, następuje sankcja karna, jak w: wypadek drogowy. Firmy ubezpieczeniowe od alkoholu nie uznają wypadków alkoholowych za zdarzenie ubezpieczeniowe.