Ohľaduplnosť k iným – každý na zjazdovke je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani nepoškodil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným ski materiálom, zle odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a odhadu (únava, choroba, alkohol, drogy a pod.).

Kontrola rýchlosti a spôsobu jazdy – lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam.

Voľba stopy / smeru jazdy – lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých, ktorí lyžujú pod ním, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. To predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov lyžiara jazdiaceho vpredu, či nižšie.

Predbiehanie – predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar nebol ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

Vjazd na trať, rozjazd na trati – každý, kto vchádza na zjazdovku alebo chce po zastavení opäť pokračovať v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s prichádzajúcim lyžiarom.

Zastavenie a státie – na zjazdovke sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na takomto mieste ho musí čo najrýchlejšie opustiť.

Výstup a zostup – osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po zjazdovke, musí používať okraj zjazdovky.

Dodržiavanie značiek na trati – povinnosť lyžiara rešpektovať značky a upozornenia o krížení zjazdoviek, nebezpečných miestach, znížení rýchlosti, značky horskej služby a polície.

Pomoc pri nehodách – každý užívateľ zjazdovky je povinný zranenému lyžiarovi na trati poskytnúť prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností vrátane protišokových opatrení, označiť miesto nehody nad nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc) a oznámiť úraz horskej službe, alebo inej oprávnenej osobe, privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.

Preukaz totožnosti – každý z účastníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať. Pri zavinení úrazu pod vplyvom alkoholu nasleduje trestný postih ako pri dopravnej nehode. Poisťovne alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť.

Aktuálne podmienky